concerts

20:00 Kazzwoo Mannheim Janoschka/Khabirpour
20:00 tba Nürnberg Bilderband
20:00 tba Villingen Bilderband
20:00 Jazzfestival Kopstal - Luxembourg Duo Marques/Khabirpour
20:00 ABS Köln Riaz Khabirpour Trio
20:00 ABS Köln Koi 7tett
20:00 Ancien Cinema Vianden - Luxembourg Duo Marques/Khabirpour
20:00 ABS Köln Koi 7tett
20:00 Jazz-Schmiede Düsseldorf Koi 7tett
20:00 Kulturhaus Niederanven-Luxembourg Marly Marques Band
view past concerts